if(Director::isLive()){ }

Historiikki

Miehikkälän Pelimannipäivät - lyhyt historiikki

Kun opettaja, opetusneuvos Heikki Jarva 1970-luvulla sai ajatuksen pelimannien yhteissoitosta, tuskinpa kukaan olisi arvannut, että 40 vuotta myöhemmin tuo ajatus elää yhä voimakkaana ja paikallisena.

Alkuvuosien ajatus oli harjoitella koulukeskuksessa yhteissoittona pelimannikappaleita ja esittää ne sitten viikonloppuna yleisölle. Noista vuosista juhlien sisältö on muuttunut, vaikka pelimannisoitto on edelleen pääasia.

Ensimmäiset pelimannipäivät järjestettiin Heikki Jarvan omalla riskillä. Järjestelytoimikunnassa olivat konstaapeli Kauko Metso, autoilija Pekka Saksa ja kauppias Timo Vanhala. Metso hoiti järjestyksen, Saksa majoituksen ja Vanhala mainokset ja muut juoksevat asiat.

Pelimannisoiton opettajina toimivat Armas Vaittinen viulussa, Matti Rauta ja Pertti Husu harmonikassa.

Ensimmäisten vuosien muonituksen hoitivat Maire Rehunen ja Terttu Kunttu koulun keittolan tiloissa. Myöhempinä vuosikymmeninä muonituksen on hoitanut Miehikkälän eri Martta-yhdistykset. 

Ensimmäiset juhlat onnistuivat niin hyvin, että toimintaa päätettiin jatkaa.

Miehikkälän Pelimannipäivät syntyy

Alkuvuosien nimi Kymenlaakson kansankulttuuri- ja pelimannipäivät vakiintui myöhemmin nimeksi Miehikkälän Pelimannipäivät. Juhla yhdistettiin voimakkaasti Miehikkälään ja myös kansankielessä nimi oli ytimekkäästi Pelimannipäivät.

Miehikkälän kunta on alusta alkaen toiminut tapahtuman järjestäjänä ja kantanut myös suuren osan taloudellisesta vastuusta. Toiminnallinen vastuu ja taiteelliset järjestelyt ovat vuorollaan kuuluneet urheiluseuroille ja yhdistyksille. Viimeisen vuosikymmenen taiteellisena johtajana on toiminut Arto Saksa.

Talkootyö kunniaan

Talkootyö on aina ollut Pelimannipäivien onnistumisen perusta. Suuri määrä talkoolaisia on huolehtinut juhlien rakenteiden valmistamisesta, järjestyksenpidosta, ruokahuollosta ja osin myös ohjelmasta. Monien mielestä päivät alkavatkin siitä, kun talkoomiehet aloittavat rakentamisen.

Talkootyön merkitys myös juhlien sisällön syventämisessä on ollut merkittävä alusta alkaen. Kädestä pitäen on opetettu pärekorien tekoa, tanssisupikkaitten valmistusta, soittimien rakentamista ja monia kädentaitoja, jotka muutoin olisivat vaipuneet unohduksiin. Moni pelimannivieras onkin saanut mukaansa paikallisia kädentaidon tuotoksia, jotka ovat myös todellisia käyttöesineitä - pärekori, raanu, huovutustyöt.

Pelimannisoiton jatkuvuus

Ominaista juhlille on ollut myös yhteissoiton opetus, pelimannisoitto ja lasten musiikkileirit. Esimerkiksi vuoden 2012 lasten leireille osallistui 61 oppilasta, jota voidaan pitää hienona saavutuksena.

Nuoriin pelimanneihin panostusta voidaankin pitää yhtenä Miehikkälän jatkuvuuden takeena. Pikkupelimannit pääsevät esiintymää pääjuhlaan, samalle näyttämölle yhdessä huippuartistien kanssa. Tästä he saavat innoituksen jatkaa harrastusta ja Miehikkälä saa aina vaan uusia muusikoita ja pelimanneja.

 

Lisätietoja:
Festivaalijohtaja Arto Saksa
Puh. 050- 4414141
arto.saksa@scanfest.fi
www.pelimannipaivat.fi